TERUG

Begin jaren 80 van de vorige eeuw is de regio Zuid-Holland Zuid ontstaan. Ook werd er toen een regionale alarmcentrale gevormd. Dordrecht was de centrumgemeente in deze nieuwe regio, had een beroepskorps en hier kwam dan ook de alarmcentrale. De brandweermannen (toen nog allen mannen) deden het centralisten werk naast hun brandweer taken. Zij deden ombeurten diensten van 2 uur en werden dan weer afgelost.

In 1986 zag men in dat dit zo niet verder kon en kwamen er brandwachten met als specialisme centralist. Ook werd er toen een verpleegkundige aangenomen die in de daguren de CPA kwam versterken.

Centralisten ploeg B

In 1992 werd de nieuwe RAC/CPA in gebruik genomen in het nieuw gebouwde kantoorpand bij de kazerne in Dordrecht. Dit was een hele verandering ten opzichte van de oude gezellige kleine ruimte. In vergelijking hiermee was de nieuwe ruimte een grote balzaal.

In 1994 werd de RAC/CPA losgekoppeld van de ploegen en moesten de centralisten kiezen tussen de RAC/CPA of de Brandweer. Dit loskoppelen gebeurde omdat de centralisten te weinig uren achter de tafel zaten, dit kwam de kwaliteit niet ten goede.

Ook in 1994 kwam de meldkamer van de politie op basis van co-locatie naar het Oranjepark. Het uiteindelijke doel hiervan zou een volledig ge´ntegreerde meldkamer worden.

Na 7 jaar, in 2001 zijn de centralisten van de RAC/CPA, die in dienst waren van de Brandweer, in dienst getreden van de Politie Zuid-Holland Zuid. Dit is gedaan om allerlei redenen, een ervan is om integratie verder mogelijk te maken.

In 2002 is door de centralisten van de RAC/CPA zijde de nieuwe cursus politiecentralist gevolgd.

In 2003 hebben de centralisten van de Politie zijde een aangepaste SOSA-cursus en de nieuwe kopmodule Brandweercentralist gevolgd.

Inmiddels zijn er een aantal centralisten die ook in de praktijk opgeleid zijn in het werk van de 3 diciplines en die dus ook regelmatig diensten doen achter de tafels van deze diciplines.

Ook werd de naam gewijzigd van RAC/CPA en Politie Meldkamer in GMC ZHZ, dit staat voor Gemeenschappelijke Meldcentrale Zuid-Holland Zuid.

In september 2004 is de verbouwing begonnen van de GMC en inmiddels is fase 1 zo goed als klaar. Er word weer gewerkt vanuit de oude ruimte in een nieuw jasje.

In de verbouwde en uitgebreide GMC is ook een nieuwe werkwijze ge´ntroduceerd. De intake en uitgifte worden gescheiden gedaan. De intake (aannemen van alle binnenkomende meldingen van burgers, huisartsen, ziekenhuizen enz.) gebeurd multi-diciplinair. De uitgifte is mono-diciplinair. De bezetting in de GMC is minimaal 5 mensen, maar er wordt gestreefd naar 6 mensen per dienst. 2 mensen voor de intake, 2 mensen voor de uitgifte bij de politie en 2 voor de uitgifte van de brandweer en cpa meldingen.

Bovenstaande was tot eind 2013 de werkwijze, echter door veranderde regelgeving moeten er dagelijks 24/7 2 verpleegkundigen aanwezig zijn voor het aannemen van alle medische meldingen. de uitgifte van deze meldingen gebeurd door de brandweercentralist die naast dit werk ook de intake en uitgifte van de brandweer meldingen moet verzorgen en als er veel meldingen voor de politie binnenkomen neemt de brandweercentralist ook deze overloop aan. Best druk dus. Bij de politie is de minimum bezetting 3 mensen. 1 voor de intake en 2 voor de uitgifte. De minimale bezetting is dus 6 mensen.

TERUG