Terug

Van alarmcentrale tot GMC.

Het prille begin. De alarmcentrale in de kazerne aan de Vest. Toen nog alleen voor de gemeente Dordrecht. Veel meer dan een tafel met wat losse toestellen was het niet. De zwarte telefoons zijn inductie toestellen. Op dit toestel zat een schijf. Door deze schijf hard rond te draaien werd een inductie spanning opgewekt weerdoor aan de andere kant van deze vaste lijn de bel in zo'n zelfde toestel ging rinkelen. De lijn liep b.v. naar de meldkamer van de politie of naar de BB bunker onderin het Hoofdbureau van Politie.

foto: Collectie H.Minnebreuker (zit ook op de foto)

Toen de brandweer in 1974 verhuisde naar het Oranjepark, werd daar ook een volwaardige alarmcentrale in gericht. Inmiddels werd de alarmering verzorgd voor de regio Lek en Merwede en niet veel later voor de regio Zuidelijk Zuid Holland. Alle brandweerkorpsen in deze regio werden gealarmeerd vanuit deze alarmcentrale met uitzondering van Gorinchem, Sliedrecht en Zwijndrecht, waar de brandweer werd gealarmeerd door de plaatselijke politie meldkamer.

De tafel op de foto was als volgt ingericht. Van links naar rechts: Half te zien het automatisch brandmeldsysteem, dan het paneel met de verlichting voor het pand, daarnaast een projectiescherm waar dia's of tekeningen op vertoond konden worden van bijzondere objecten. Vervolgens de arbi, ofwel de telefoon. Het paneel daarnaast herbergt de wind richting en windsnelheidsmeter en daaronder de mobilofoon. Daar weer naast zit een paneel met heel veel knopjes. Dit was een plotsysteem van de voertuigen in de regio, voor het bedienen van de bewakingscamera's op het terrein en voor het openen en sluiten van de uitrukdeuren van de kazerne. Het laatste, gedeeltelijk zichtbare paneel is de mobilofoon van de 2e bedienplaats. 

foto: collectie H.Minnebreuker

De alarmcentrale aan het Oranjepark bevond zich achter de uitrukgarage. Dit was niet echt een ideale locatie. De voertuigen uit die tijd konden aardig rookwolken uitbraken als ze wegreden. De stank van de uitlaatgassen was vaak te ruiken in de alarmcentrale.

Op deze foto is de rechter bedientafel goed te zien. Naast het paneel met de knopjes voor het plotsysteem is een mobilofoonpaneel te zien. Daarnaast zit een tweede Arbi-paneel. In het paneel achter het hoofd van de rechtse centralist zit het verkeerslichten paneel. Hiermee konden de verkeerslichten in Dordrecht beïnvloed worden zodat de brandweer sneller naar de zuidelijke wijken in Dordrecht kon rijden. Op de tafel staat het telefoontoestel van het dienstencentrum Oranjepark. Hierop kwamen de telefoontjes binnen voor het kantoorpersoneel van de brandweer, de GG&GD en de milieudienst.

Rechts in de hoek van de alarmcentrale hangt een monitor waarop het hek en de deuren in de gaten gehouden konden worden.

foto: collectie H.Minnebreuker.

De oude alarmcentrale zat bij de voordeur van de kazerne. Links is de deur naar de alarmcentrale. Deze lag achter de uitrukgarage. Het kantoor achter de trap op de foto was de receptie en tevens het kantoor van de alarmcentrale. 
Deze foto is gemaakt in het begin van de tachtiger jaren. In de loop der jaren is er een en ander veranderd in de tafel. Er zijn een nieuw mobilofoon panelen in gebouwd. Het aantal mobilofoonkanalen was uitgebreid tot 7. 3 voor de ambulance, 3 voor de brandweer en 1 voor de havendienst. Naast het mobilofoonpaneel zijn de alarmeringsknoppen zichtbaar om de brandweer te alarmeren. Achter iedere knop zat een 5 cijferige alarmeringscode voorgeprogrammeerd. Door één van deze knoppen in te drukken en vervolgens twee knoppen onderaan het paneel werd de gekozen 5-TVO uitgezonden. Na verloop van tijd was het aantal knoppen niet meer toereikend om alle tooncodes in te programmeren. Om de codes te kunnen alarmeren die niet voorgeprogrammeerd waren zat er onder de mobilofoon een cijfertoetsen paneel waarmee de codes handmatig ingevoerd en uitgezonden konden worden. Het plotsysteem voor de voertuigen is hier nog in de tafel ingebouwd. de Arbi-panelen zijn wel vervangen door panelen waarop meer lijnen binnen konden komen. De Arbi-panelen zijn op de foto te herkennen aan de rode lijnen. De windrichting en windsnelheidsmeter zijn verhuisd naar de rechter kant van de tafel.
De tafel in de alarmcentrale vanuit de andere hoek gezien. De foto is gemaakt eind jaren tachtig. Er is weer e.e.a. veranderd. Het paneel met de vele knopjes voor het plotten van de voertuigen is vervangen door een groot paneel boven de tafel. In ieder wit vakje stond een voertuig nummer en met een numeriek toetsenbord kon daar een cijfer, afhankelijk van de status van het betreffende voertuig geplaatst worden. Op de plaats van het oude paneel is een telefoontoestel gekomen waarin de meest gebruikte telefoonnummers geprogrammeerd stonden. Boven op de tafel staan een apparaat om de brandweer Zwijndrecht te alarmeren, daarnaast staat een communicatieset om met de tunnelwachter van de Drechttunnel te kunnen communiceren, Daarnaast staat een scanner, zodat de berichtgeving bij de politie gevolgd kon worden. Het scherm, rechts op de foto, is van een elektronisch kaartenbaksysteem. Voor de tafel staat op een verrijdbaar tafeltje het ARBAC-systeem. ARBAC stond voor Automatisering Regionale Brandweer Alarm Centrales. Het was een geautomatiseerd systeem voor het verwerken van de meldingen voor de brandweer. Het systeem was echter zo traag dat het in onze regio niet lang heeft gedraaid. Pen en papier werkte veel sneller. Achter dit systeem, op de foto, zijn onder de windmeters 2 rijen knoppen te zien. Deze knoppen waren om de zenders in de regio te testen.
In het kantoor achter de alarmcentrale zaten de chef van de alarmcentrale en de telefoniste/receptioniste. In deze ruimte stond een tafel met een derde bedienplaats. Daarvan is rechtsonderin de foto nog een klein hoekje te zien. Midden op de foto zijn de bandrecorders te zien waarop alle telefoon en mobilofoon gesprekken werden opgenomen. De bovenste rij recorders waren voor de telefoon gesprekken van de drie bedientafels. Daaronder de rij voor de mobilofoon. De onderste twee waren backup recorders. Als één van de bovenste banden vol was nam één van de onderste bandrecorders het over. Onderin der rechtse kast stond nog een radio en een versterker voor de omroep in het gebouw.
De alarmcentrale was niet groot (maar wel gezellig). Links de tafel met 2 bedienplaatsen. In het kantoor van de alarmcentrale was nog een derde bedienplaats. Tegen de achterwand hing een kaart van de regio. Rechts daarvan in de hoek zat de beruchte rode knop (de kaartverlichting of het noodalarm). De schermen van de ARBAC systeem zijn inmiddels boven op de tafel geplaatst. Het bord links op de foto, met de witte poten, werd gebruikt om de rittenbonnen voor de CPA in te plaatsen. Voor de kaart staan 2 karretjes met hangmappen met daarin de aanvalsplannen van objecten in de regio en kaarten van de gemeentes in de regio. Rechts in de hoek staat de volgende vernieuwing al in een proefopstelling klaar, het nieuwe mobilofoonsysteem van Ascom. In de tafel is het oude Arbi-paneel vervangen door een nieuw touch-screen scherm. We zijn nu in het begin van de jaren negentig.
Ook hier is in een paar jaar wel wat veranderd. De bandrecorders zijn vervangen door een digitaal systeem dat veel minder ruimte innam. Er is inmiddels een ass.chef alarmcentrale bijgekomen die ook het belangrijke technische onderhoud van de apparatuur in de alarmcentrale deed. Achter de muur, links op de foto, bevond zich de technische ruimte van de alarmcentrale.
Het is inmiddels 1992. De oude alarmcentrale is ontmanteld en in het nieuwe kantoorpand van de brandweer is een geheel nieuwe alarmcentrale in gebruik genomen. De ruimte was 4x zo groot in vergelijking met de oude alarmcentrale. In deze ruimte zijn 3 bedienplaatsen in gericht. In het midden, waar uw webmaster aan de telefoon zit, is de hoofd bedienplaats. Rechts daarvan de tweede bedienplaats en op de plaats waar de fotograaf staat is de derde bedienplaats. In de tafel achter de bedienplaatsen was de bediening van wat algemene apparatuur ondergebracht, zoals de ventilatie van het gebouw, de verlichting. De huistelefoon en het systeem voor het bejaardenalarm was op deze tafel geplaatst. Op de muur rechts op de foto hangt de luchtbevochtiger van de alarmcentrale. Achter deze muur bevond zich de keuken, een toilet en een slaapkamer.
Twee jaar nadat de nieuwe alarmcentrale in gebruik was genomen verhuisde de politiemeldkamer naar het Oranjepark. De alarmcentrale werd hiervoor aangepast. De tafel met algemene apparatuur werd weggehaald en de apparatuur overgeplaatst naar de andere tafel. Op de plaatst van deze tafel kwam een verhoging waar de kabels naar de bedientafels van de politie onderdoor liepen. De politie kreeg in deze ruimte 3 identieke bedientafels. In het midden zat de mobilofonist en links en rechts van de centralist werden de meldingen aangenomen. Op deze foto is de monitorbalk goed zichtbaar. Hierin bevonden zich de monitoren voor de bewaking van het terrein. Ook zaten hier een klok, een windrichting en windsnelheidsmeter in en twee temperatuurmeters.
Op de plaats waar de slaapkamer, het toilet en de keuken zaten was een vierde bedientafel voor de politie geplaatst. Van hieruit werden speciale acties, zoals controles en voetbalwedstrijden begeleid.
Een foto van de meldkamer vanaf de andere kant gezien. De verhoging, het podium, is hierop goed te zien. Op de achtergrond is de keuken van de RMIC (Regionaal Meld en Informatie Centrum), zoals de alarmcentrale toen moest heten, zichtbaar. Inmiddels heeft er weer een verbouwing plaats gevonden. Links op de foto achter de glazen wand heeft het Politie Service centrum zijn intrek genomen. Daar wordt het nummer 0900-8844 opgenomen.
De oude alarmcentrale vanuit weer een andere positie gezien. De glazen scheidingswand tussen de meldkamer en het PSC is hier beter te zien. De meldkamer staat aan de vooravond van de grote verbouwing. De plannen zijn gemaakt en worden uitgewerkt.
Daarom nog even een close-up van een bedienplaats aan d brandweer/cpa zijde. Van links naar echts op de foto: Half op de foto zichtbaar het paneel met de intercom met de slaapkamers, de camera bediening en de ventilatie in het gebouw. Rechts daarvan het paneel met de verkeerslichten beïnvloeding. Dan volgt de Arbi met daarboven het scherm voor de mobilofoon. Het systeem van Ascom was inmiddels vervangen door Zenitel. In het paneel naast de Arbi zit de bediening van de mobilofoon. Daarnaast de terugluisterrecorder voor het terugluisteren van de laatste gesprekken. Handig als een centralist een straat of huisnummer niet goed had verstaan. Nog net zichtbaar op de foto is de bediening van de uitrukdeuren en de omroep in gebouw. De twee schermen op de tafel zijn van het GMS, het Geïntegreerd Meldkamer Systeem.
De grote verbouwing heeft plaats gevonden. De ruimte heeft een ware metamorfose ondergaan. Alles is anders geworden in deze nieuwe ruimte. 3 eilanden met 2 identieke bedientafels voor de uitgifte van meldingen. Op de foto helemaal achterin zijn de tafel te zien bedoeld voor de intake. In het midden hangen 3 grote plasma schermen. Hierop kan één van de drie bovenste schermen van de bedienplaats geprojecteerd worden.
De GMC, zo heet de meldkamer inmiddels, vanuit een ander perspectief gezien. Hierop zijn de drie eilanden met 2 bedienplaatsen goed te zien. Vooraan in beeld de bedienplaatsn voor de brandweer/CPA. Bovenaan de foto de uitgifte bedienplaatsen voor de politie en rechts op de foto de overloop bedienplaatsen voor zowel politie als brandweer en cpa. Op de bedientafel staan 2 arbi panelen. De rechtse is nog in gebruik, de linkse staat klaar om de taken van de oude over te nemen. Ook het mobilofoonverkeer en de alarmeing van de brandweer gebeurd nog analoog. Het bedienpaneel daarvoor staat onderaan de foto op de tafel.
Een bedienplaats in beeld. We gaan weer van links naar rechts. Als eerste ziet u een kastje om in de kazerne van de Dordtse brandweer te kunnen alarmeren. Dit is een tijdelijke oplossing tot de alarmering van de Dordtse brandweer ook via de pager zal gaan. Daarnaast staat de Arbi. Half achter de arbi 2 C2000 mobilfoon, voor het geval de computer van C2000 er mee stopt. Naast de telefoonhoorn staat de switch-box op de tafel. Dit is een kastje met allerlei knoppen zodat de centralist kan schakelen tussen de verschillende schermen van de bedientafel. Achter de zes schermen zitten meerdere computers die met één toestenbord en 1 muis bediend worden. Het kastje rechts in beeld is de spreeksleutel voor C2000. De tafel is in hoogte verstelbaar.
Hier zijn de schermen van war dichterbij te zien. Op het scherm linksboven staat City-Gis geprojecteerd. Op deze foto is er ingezoomd op een deel van Dordrecht, maar er kan uitgezoomd worden naar de hele regio of indien nodig naar heel Nederland. Op dit scherm zijn ook de voertuigen met een AVLS systeem, van de politie en de ambulances te volgen. Op het scherm midden boven is de bediening van de uitrukdeuren en de camera's voor het terrein zichtbaar. Ook vinden we hier het digitale procedureboek. op het scherm rechtsboven is de P2000 monitor via internet zichtbaar. Op dit scherm kunnen ook nog 10 andere computers geprojecteerd worden, zoals bijvoorbeeld Quint, het Openbaar brandmeldsysteem, of het WAS, het Waarschuwing en Alarmering Systeem, ofwel de sirenes. De indeling van de bovenste schermen kan naar de persoonlijke wens van de centralist ingedeeld worden. Op de onderste schermen is links en in het midden het GMS zichtbaar en de rechtse monitor is voor C2000.